top of page

Privacystatement

Sterk Tuincentrum & Hoveniers, gevestigd aan de Vlietskade 1074, 4241 WC te Arkel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

 

Jouw persoonsgegevens worden door Sterk Tuincentrum & Hoveniers verwerkt wanneer je gebruik maakt van de diensten van Sterk Tuincentrum & Hoveniers en/of wanneer je deze gegevens zelf verstrekt aan Sterk Tuincentrum & Hoveniers.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Sterk Tuincentrum & Hoveniers ontvangt deze gegevens van jou, bijvoorbeeld wanneer je de website bezoekt, het contactformulier op de website invult, een email stuurt of belt/appt/sms’t.

Van wie verwerkt Sterk Tuincentrum & Hoveniers persoonsgegevens?

Sterk Tuincentrum & Hoveniers verwerkt persoonsgegevens van iedere persoon waar contact mee is en/of die de website bezoekt.

 

Waar gebruikt Sterk Tuincentrum & Hoveniers je persoonsgegevens voor?

Sterk Tuincentrum & Hoveniers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Sterk Tuincentrum & Hoveniers uit te kunnen voeren;

 • om je te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten;

 • om je de mogelijkheid te bieden een account te maken wanneer je een reactie wilt achterlaten in het blog;

 • om het aanbod van producten, diensten en content af te stemmen op jouw voorkeuren;

 • voor het afhandelen van de betaling;

 • voor het verzenden van een nieuwsbrief;

 • of omdat hier een wettelijke verplichting voor is.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Sterk Tuincentrum & Hoveniers?

In verband met bovenstaande doelen verwerkt Sterk Tuincentrum & Hoveniers de volgende persoonsgegevens: 

 • voor- en achternaam, 

 • geslacht,

 • adresgegevens, 

 • telefoonnummer, 

 • e-mailadres, 

 • bankrekeningnummer

 

Daarnaast worden gegevens verwerkt die door jou actief aan Sterk Tuincentrum & Hoveniers verstrekt worden.

 

Verwerkt Sterk Tuincentrum & Hoveniers bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Sterk Tuincentrum & Hoveniers verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Sterk Tuincentrum & Hoveniers kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

 

Als je er van overtuigd bent dat Sterk Tuincentrum & Hoveniers zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft  verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. De gegevens zullen dan worden verwijdert.

 

Hoe lang bewaart Sterk Tuincentrum & Hoveniers persoonsgegevens?

Sterk Tuincentrum & Hoveniers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, maximaal 2 jaar na het laatste contact met Sterk Tuincentrum & Hoveniers en/of bezoek aan de website, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Deelt Sterk Tuincentrum & Hoveniers persoonsgegevens met derden?

Sterk Tuincentrum & Hoveniers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Sterk Tuincentrum & Hoveniers gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Google Analytics

Sterk Tuincentrum & Hoveniers gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de data. Verder heeft Sterk Tuincentrum & Hoveniers Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. En tot slot worden de IP-adressen geanonimiseerd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sterk Tuincentrum & Hoveniers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die bij Sterk Tuincentrum & Hoveniers bekend zijn in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tuincentrumsterk.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Sterk Tuincentrum & Hoveniers jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Sterk Tuincentrum & Hoveniers reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

 

Sterk Tuincentrum & Hoveniers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe beveiligd Sterk Tuincentrum & Hoveniers persoonsgegevens?

Sterk Tuincentrum & Hoveniers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Links

Op de website van Sterk Tuincentrum & Hoveniers kunnen links naar andere websites staan. Sterk Tuincentrum & Hoveniers is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites en adviseert je dan ook om altijd het privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen aan deze privacy statement

Dit is het Privacy Statement van Sterk Tuincentrum & Hoveniers.

Sterk Tuincentrum & Hoveniers kan dit privacy statement zo nu en dan bijwerken. Een grote verandering in dit privacy statement zal op de website worden vermeld.

De laatste wijziging was op 18 december 2020. 

bottom of page